وكيل من 88401416 021 وكيل من 88401416 021 .

وكيل من 88401416 021

طلاق توافقي 66

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com 

- ابتلا به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممكن سازد.

طلاق توافقي

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۲۵:۴۶ توسط:وكيل من موضوع:

وكيل طلاق توافقي 66

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com 

- ابتلا به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممكن سازد.

وكيل طلاق توافقي


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۲۵:۰۹ توسط:وكيل من موضوع:

وكيل طلاق 66

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com 

- ابتلا به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممكن سازد.

وكيل طلاق


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۲۲:۵۴ توسط:وكيل من موضوع:

طلاق 66

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com 

- ابتلا به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممكن سازد.

 طلاق.  


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۱۲:۲۸ توسط:وكيل من موضوع:

دفتر وكالت 64

دفتر حقوقي وكيل من­­­­­ ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)­­­

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:­ www.vakileman.com

ماده 3- هر دفترخانه علاوه بر يك دفتر يار كه سمت معاونت دفترخانه و نمايندگي سازمان ثبت را دارا ميباشد و دفتر ياران ناميده ميشود ميتواند يك دفتر ياردوم نيز داشته باشد.

دفتر وكالت


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۲۷:۰۵ توسط:وكيل من موضوع:

وكيل اتباع خارجي 64

دفتر حقوقي وكيل من­­­­­ ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)­­­

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:­ www.vakileman.com

 تبعه بيگانه داراي اطلاعات و تخصص كافي براي اشتغال به كار موردنظر باشد . ج  از تخصص تبعه بيگانه براي آموزش و جايگزيني بعدي افراد ايراني استفاده شود.

وكيل اتباع خارجي


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۲۶:۲۹ توسط:وكيل من موضوع:

طلاق 64

دفتر حقوقي وكيل من­­­­­ ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)­­­

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:­ www.vakileman.com

طلاق حقي نيست كه به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلكه طلاق آخرين راه چاره ايست كه براي پايان دادن به زندگيهاي بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است به همين لحاظ مسوليت فردي كه اختيار بيشتري در اين موضوع دارد بيشتر است.

طلاق. ­


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۲۵:۳۷ توسط:وكيل من موضوع:

وكيل ملك 64

دفتر حقوقي وكيل من­­­­­ ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)­­­

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:­ www.vakileman.com

ماده 55 - مسئول دفتر بايد نمره و تاريخ ثبت را با تعيين دفتري كه سند در آن ثبت شده. در روي هر سندي كه ثبت مي‌شود قيد كرده و به امضاي‌خود ممضي و به مهر دائره ثبت برساند.

وكيل ملك


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۲۴:۴۲ توسط:وكيل من موضوع:

وكيل پايه يك 64

دفتر حقوقي وكيل من­­­­­ ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)­­­

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:­ www.vakileman.com

ماده 29 ـ از وكلايي كه حق وكالت در توكيل دارند هيچ عذري براي عدم حضور در جلسه پذيرفته‌نمي‌شود
هرگاه وكيلي در يك ساعت در دو محكمه دعوت شده باشد بايد به يكي از دو محكمه كه نسبت به‌دعوي مطروح در آنجا وكالت در توكيل دارد وكيل بفرستد و در ديگري خود حاضر شود

وكيل پايه يك


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۲۳:۵۷ توسط:وكيل من موضوع:

طلاق توافقي 64

دفتر حقوقي وكيل من­­­­­ ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)­­­

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:­ www.vakileman.com

طلاق حقي نيست كه به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلكه طلاق آخرين راه چاره ايست كه براي پايان دادن به زندگيهاي بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است به همين لحاظ مسوليت فردي كه اختيار بيشتري در اين موضوع دارد بيشتر است.

طلاق توافقي


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۲۲:۵۰ توسط:وكيل من موضوع: