وكيل من 88401416 021 وكيل من 88401416 021 .

وكيل من 88401416 021

وكيل قرارداد 615

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com 

وكيل من با بهره گيري از متخصصين حقوق داخلي و بين الملل كه علاوه بر دارا بودن مدارك تخصصي اين رشته ، داراي سالها تجربه در انعقاد قراردادهاي داخلي و بين المللي هستند به موكلين خود اين اطمينان خاطر را مي دهد كه با استفاده از يك تيم حقوقي مسلط به زبان انگليسي ، امكان انعقاد يك قرارداد كاملا صحيح و حقوقي ، كه در آن ضمن حفظ منافع تجاري موكل ، جنبه هاي قانوني قرارداد نيز لحاظ گرديده باشد ، فراهم گردد.

وكيل قرارداد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۲:۳۲:۴۹ توسط:وكيل من موضوع:

وكيل پايه يك 615

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com 

كليه دادگاه‌ها مكلف به پذيرش وكيل هستند، اگر دادگاهي حق گرفتن وكيل را از متهم سلب كند، حكم صادرشده از آن دادگاه فاقد ارزش و اعتبار قانوني است. در دعاوي مدني، يك شخص حداكثر از دو وكيل مي‌تواند استفاده كند، ولي در دعاوي كيفري سقفي براي تعداد وكلاي انتخابي تعيين نشده است. قانونگذار براي اشخاصي كه توان پرداخت دستمزد وكيل را ندارند، امكان استفاده از وكيل «معاضدتي» را پيش‌بيني كرده ‌است.

وكيل پايه يك

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۲:۲۶:۱۱ توسط:وكيل من موضوع:

وكيل اتباع خارجي 615

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com 

 دفتر حقوقي وكيل من با به كار گيري وكلاي تخصصي در زمينه  تابعيت همچنان توانسته است كه پيشرو در خدمات حقوقي و همچنين رضايت مندي هرچه بيشتر مشتريان خود را افزايش دهد.

وكيل اتباع خارجي


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۳۲:۲۲ توسط:وكيل من موضوع:

دفتر وكالت 615

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com 

از مواردي كه ممكن است شخص ثالثي قائم‌مقام طرف عقد واقع شود، فرضي است كه يكي از دو طرف، وضع حقوقي خود را اعم از حقوق و تعهدهاي ناشي از قرارداد به ديگري انتقال مي‌دهد و او را در اين‌خصوص، قائم‌مقام خود مي‌كند..

دفتر وكالت.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۲۰:۱۱ توسط:وكيل من موضوع:

دفتر حقوقي 615

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com 

از مواردي كه ممكن است شخص ثالثي قائم‌مقام طرف عقد واقع شود، فرضي است كه يكي از دو طرف، وضع حقوقي خود را اعم از حقوق و تعهدهاي ناشي از قرارداد به ديگري انتقال مي‌دهد و او را در اين‌خصوص، قائم‌مقام خود مي‌كند..

دفتر حقوقي


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۱۱:۱۱ توسط:وكيل من موضوع:

دفتر وكالت 614

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com 

ماده 7- دارندگان دانشنامه ليسانس را بدون كارآموزي و دارندگان ديپلم كامل متوسطه را به شرط يك سال كارآموزي مي توان به دفترياري دفاتر اسناد رسمي انتخاب نمود.

دفتر وكالت.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۳:۴۴:۰۳ توسط:وكيل من موضوع:

دفتر حقوقي 614

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com 

ماده 7- دارندگان دانشنامه ليسانس را بدون كارآموزي و دارندگان ديپلم كامل متوسطه را به شرط يك سال كارآموزي مي توان به دفترياري دفاتر اسناد رسمي انتخاب نمود.

دفتر حقوقي


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۳:۴۲:۳۲ توسط:وكيل من موضوع:

ثبت شركت 614

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com 

ماده‌ ۳ ـ ثبت‌ كليه‌ شعبي‌ نيز كه‌ ممكن‌ است‌ شركت‌ خارجي‌ در ايران‌ داشته‌ باشد در دايره‌ ثبت‌ شركتها به‌ عمل‌ خواهد آمد. 

ثبت شركت

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۳:۳۲:۴۷ توسط:وكيل من موضوع:

وكيل قرارداد 614

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com 

محل انجام تعهد نيز در برخي قراردادها بايد معين شود بخصوص در قراردادهايي كه خدماتي بايد ارائه شود يا كالايي ميبايست تحويل بشود

وكيل قرارداد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۳:۲۵:۳۷ توسط:وكيل من موضوع:

وكيل اتباع خارجي 614

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com 

ماده 125- در مواردي كه به عنوان رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي شود كارفرما مكلف است ظرف پانزده روز ، مراتب را به وزارت كاروامور اجتماعي اعلام كند . تبعه بيگانه نيز مكلف است ظرف پانزده روز پروانه كار خود را در برابر اخذ رسيد، به وزارت كارواموراجتماعي تسليم نمايد. وزارت كارواموراجتماعي در صورت لزوم اخراج تبعه بيگانه را از مراجع ذيصلاح درخواست مي كند 

وكيل اتباع خارجي


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۳:۲۰:۳۳ توسط:وكيل من موضوع: