وكيل من 88401416 021 وكيل من 88401416 021 .

وكيل من 88401416 021

وكيل قرارداد 613

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com 

مبلغ يا قيمت قرارداد كه در قرادادهاي خريد و فروش به آن ثمن معامله گفته ميشود عبارتست از ارزشي كه در مقابل كالا يا خدمات پرداخت ميشود

وكيل قرارداد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۴:۱۹:۰۶ توسط:وكيل من موضوع:

دفتر حقوقي 613

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com 

تبصره 1- متصديان دفاتر اسناد رسمي كه تا تاريخ اجراي اين قانون با رعايت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1316 درجه بندي شده اند كماكان صلاحيتشان براي تنظيم و صبت اسناد رسمي محدود به حدودي است كه در آخرين اجازه نامه آنها ابلاغ شده است                                                           

                                                                                                                                                                                           دفتر حقوقي

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۳:۴۲:۴۲ توسط:وكيل من موضوع:

دفتر وكالت 613

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com 

تبصره 1- متصديان دفاتر اسناد رسمي كه تا تاريخ اجراي اين قانون با رعايت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1316 درجه بندي شده اند كماكان صلاحيتشان براي تنظيم و صبت اسناد رسمي محدود به حدودي است كه در آخرين اجازه نامه آنها ابلاغ شده است                                                           

                                                                                                                                                                                         دفتر وكالت

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۳:۳۰:۵۱ توسط:وكيل من موضوع:

وكيل اتباع خارجي 613

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com 

ماده 126در مواردي كه مصلحت صنايع كشور اشتغال فوري تبعه بيگانه را به طور استثنائي ايجاب كند ، وزير مربوطه مراتب را به وزارت كارواموراجتماعي اعلام مي نمايد و با موافقت وزير كارواموراجتماعي براي تبعه بيگانه ، پروانه كار موقت بدون رعايت تشريفات مربوط به صدور رواديد با حق كار مشخص ، صادر خواهد شد . تبصره - مدت اعتبار پروانه كار موقت حداكثر سه ماه است و تمديد آن مستلزم تاييد هيات فني اشتغال اتباع بيگانه خواهد بود 

وكيل اتباع خارجي


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۳:۲۰:۵۴ توسط:وكيل من موضوع:

طلاق توافقي 613

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com

ساده ترين شكل وقوع طلاق زمانيست كه زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و ديگر مايل به ادامه زندگي با هم نباشند. اين نوع طلاق به طلاق توافقي معروف است كه از اختيار مرد در طلاق ناشي ميشود.

. طلاق توافقي


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۲:۰۶:۲۷ توسط:وكيل من موضوع:

وكيل طلاق توافقي 613

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com

ساده ترين شكل وقوع طلاق زمانيست كه زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و ديگر مايل به ادامه زندگي با هم نباشند. اين نوع طلاق به طلاق توافقي معروف است كه از اختيار مرد در طلاق ناشي ميشود.

وكيل طلاق توافقي


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۵۸:۳۸ توسط:وكيل من موضوع:

وكيل طلاق 613

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com

ساده ترين شكل وقوع طلاق زمانيست كه زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و ديگر مايل به ادامه زندگي با هم نباشند. اين نوع طلاق به طلاق توافقي معروف است كه از اختيار مرد در طلاق ناشي ميشود.

  وكيل طلاق


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۴۳:۵۸ توسط:وكيل من موضوع:

طلاق 613

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com

ساده ترين شكل وقوع طلاق زمانيست كه زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و ديگر مايل به ادامه زندگي با هم نباشند. اين نوع طلاق به طلاق توافقي معروف است كه از اختيار مرد در طلاق ناشي ميشود.

طلاق.  


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۳۴:۳۲ توسط:وكيل من موضوع:

ثبت شركت 611

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com 

تبصره‌ ـ هرگاه‌ شركت‌ خارجي‌ شركتي‌ باشد كه‌ شرايط‌ عمليات‌ آن‌ به ‌موجب‌ امتيازنامه‌ صحيح‌ و منظمي‌ مقرر گرديده‌ علاوه‌ بر اسناد فوق‌ بايد سواد امتيازنامه‌ با تصديق‌ وزارت‌ امور خارجه‌ مشعر بر صحت‌ آن‌ امتيازنامه‌ نيز تسليم‌ شود. 

ثبت شركت

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۱۲:۳۹:۱۱ توسط:وكيل من موضوع:

وكيل 611

دفتر حقوقي وكيل من      ( ارائه دهنده ي خدمات تخصصي حقوقي)   

88401416 021 و 6008720 0912

سايت وكيل من:  www.vakileman.com

ماده 30 ـ وكيل بايد اسراري را كه به وسيله وكالت از طرف موكل مطلع شده و همچنين اسرار مربوط به‌حيثيات و شرافت و اعتبارات موكل را حفظ نمايد

وكيل


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۱۲:۳۵:۴۴ توسط:وكيل من موضوع: